Toàn cảnh bộ máy Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn

TUỔI TRẺ ONLINE 2 tuần trước

TTO - Nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kiện toàn sau khi Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

TTO - Nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kiện toàn sau khi Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.

.

Tóm tắt quá trình công tác

.

.

.

Đọc bài gốc tại đây.

Đọc bài gốc tại đây

Loading...